Modules

De opleiding bestaat uit twee modules: 'Introductie DansCoaching'en 'DansCoach Professional'. Voor beide modules kan je je apart opgeven. Je kan echter alleen meedoen aan de Professional module als je de Introductie module ook hebt gedaan. Hier vind je inhoudelijk meer informatie over beide modules. Alle trainingsdagen worden in Utrecht gegeven, tenzij anders is aangegeven.

 

Introductie DansCoaching  

In deze module van 6 (3x2) dagen maak je kennis met de basis van het vak danscoaching. De volgende elementen komen aan bod:

  • danscoaching; individueel en in groepsverband 
  • kennismaken met de methodiek; theoretische basis en het toepassen ervan in de praktijk
  • DansCoaching is een ervaringsgericht vak dat je vooral leert door het te ervaren én te doen. Daarom zal je tijdens de opleiding zowel les krijgen van de trainers als ook zelf les geven en individuele sessies geven.

Let op: na het volgen van deze module ben je voor ons nog geen professioneel danscoach. Dat ben je als je ook de 'DansCoach Professional' met goed gevolg hebt afgerond. 

Start: 2 november2018. Kijk hier voor het lesrooster. 

 

DansCoach Professional

Deze module sluit naadloos aan op de Introductie, We gaan ook meteen door. Deze module behelst 14 (7x2) dagen. een vergelijkbare opbouw van individuele en groepssessies en methodiek.

  • eigen maken van de methodiek en er mee leren werken
  • opdoen van vaardigheden
  • steeds verdere verdieping van je eigen dans
  • verdere ontwikkeling als danscoach, opdoen van ervaring in de praktijk
  • methodiek toegespitst op je eigen praktijk
  • verder komen aan bod: werken met het chakramodel, andere coachingsmethodes en jouw eigenheid als danscoach
  • Nadat je deze module succesvol hebt afgerond ben je professioneel danscoach. Je ontvangt een diploma. 

Start: 8 februari 2019. Kijk hier voor het lesrooster.

 Wil je inhoudelijk meer lezen over de opleiding? Kijk dan hier..

DansCoaching 70x501

Bewaren