Visie

DansCoaching 87 170x160Danscoaching gaat uit van een holistisch mensbeeld: lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken op elkaar in. Coachees worden aangesproken op hun fysieke, emotionele én creatieve vermogens, met als doel: een evenwichtiger mens te worden met meer energie en meer in contact met zichzelf en anderen. Omdat zowel het lichaam als de geest worden aangesproken, heeft danscoaching een meerwaarde boven andere, enkel verbale vormen van coaching. Dans bezit een transformerende kracht waardoor veranderingen meer beklijven en verankeren.

DansCoaching 20 x355